top of page

Att våga gå bredvid

Om att leva med allvarlig sjukdom. Nu är filmen klar. Den som spelades in i samverkan med Regionala Cancercentrum.Vill du se filmen kan du göra det här! ⬅️


Det har gått mer än fyra decennier sedan jag nästan förlorade livet på grund av en miss i vården. Den där händelsen har präglat mig och mitt förhållningssätt till livet. Precis som förståelsen om hur viktigt det är att lyssna på en människa och kanske inte bara på orden utan även det som finns bortom dessa. Mitt intresse och djupa engagemang i försoningsarbetet bottnar också i den händelsen för mer än fyrtio år sedan. Därför känns det fint och väldigt stort när upplevelsen av att cirkeln nu sluts och att jag här får möjlighet att uttrycka mig på ett sätt som jag inte hade ord för då - för så länge sedan.


Tack: Carina M, Helene, Elisabeth och Lars.


Kram

Carina

322 visningar6 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Hopp och Liv

bottom of page